Scotland-4.png

Road trip Scotland

RRR.png
The old man of Storr-Skye.png
Small-town-of-Portree-in-Isle-of-Skye-Scotland.jpg
neist-point-lighthouse-isle-of-skye-scotland-uk-shutterstock_730868587-1024x683.jpg
Scotsch.png

Informeer naar de volledige routebeschrijving met o.a. Campings,kaarten, coördinaten, route bijzon-derheden en bezienswaardigheden.

Please aks for a  full description with Campsites, ad-dresses and navigation coordinates,route details and places of interest

volledige kaart Scotland route.png

Deze road trip voert door Scotland, Scotland zult je denken daar regent het toch altijd, nee hoor de climate change heeft ook hier toegeslagen. Echter ben ik van mening dat de schotse natuur het fraaist is na een fikse regen of onweersbui en de zon zich weer laat zien dat levert een geweldig plaatje, zeker wat later in de middag als de zon al wat lager staat, en als er in de lucht nog de nodige wolkenpartijen aanwezig zijn. De omstandigheden kunnen ook sterk en kortstondig  wisselen, het lijkt soms of je op je wenken bedient wordt

Vanuit Nederland zijn er  twee oversteken naar Engeland mogelijk, vanuit Hoek van Holland naar Hull en vanuit IJmuiden naar Newcastle. Zelf zijn wij heen gegaan via Newcastle en terug via Hull, om York nog te kunnen aandoen.

Vanuit Newcastle gaat de route naar de eerste bestemming Edenborough, een fraaie oude victoriaanse binnenstad met uitzicht op het kolossale kasteel.

We vervolgen onze route naar Stonehaven waar we onderweg Sint Andrews aandoen, Sint Andrews the home of golf en St. Andrews castle, voor Stonehaven ligt fraai langs de kust gelegen Dunnotar castle.

Onderweg naar het noorden passeren we Inverness gesitueerd tussen Noordzee en Loch Ness een middelgrote stad met Inverness castle, in de directe omgeving bijvoorbeeld  de gebogen spoorbrug uit de film van Harry Potter, en castle Urquhart gelegen aan Loch Ness.  In de haven van Inverness liggen meestal enkel boorplatforms voor onderhoud.

We vervolgen onze trip naar Durness, via de A836 omdat deze route via een bijzonder landschap gaat en de kans dat je tot Tongue een handvol passanten tegenkomt is klein.

Durness zelf is een klein dorp, echter de kust is hier bijzonder afwisselend, prachtige zandstranden  en rotspartijen zoals sango sands, een kans op spotten van dolfijnen zeehonden en papegaaiduikers is groot. 

Durness was bijzonder belangrijk voor John Lennon en is naar verluidt de inspiratie voor het nummer ‘In My Life’ van The Beatles.

We vervolgen onze route richting westkust van Scotland naar Ullapool een dynamische kleurrijk kustplaatsje door visserij en de ferry naar Stornoway (Hebriden)

Vanaf Ullapool gaan we richting Kyle of Lochalsh voor een stop op Reraig Camping site de uitvalbasis voor een trip naar Skye, pittoresk Plockton en Eilean Donan Castle het kasteel wat op bijna elke Schotland flyer prijkt.

Skye met de Sligachan old river bridge, Portree, Trotternish ridge en Neist point Lighthouse.

Het station van Kyle of Lochalsh was vroeger de opstapplaats voor de ferry naar Skye, sinds 1995 heeft de brugverbinding de ferry overbodig gemaakt.

Op Skye komen we al snel bij de river Sligachan met de Old bridge, vervolgens het pittoreske Portree om vervolgens naar de bijzondere rotsformatie the Old men of Storr richting Uig te gaan, en de fairy Glen stone circle bij castle Glen vinden we ook in deze omgeving. 

Op de terugweg naar Kyle of Lochalsh buigen we nog even zuidelijk richting Neist point Lighthouse waar walvissen gespot kunnen worden. Zelfs als je geen walvissen ziet, is het trouwens een spectaculair reisdoel. 

Als we uiteindelijk Kyle of Lochalsh weer verlaten gaan we richting Oban, onderweg passeren we de 3 bergtoppen the three sisters , ook weer een relatief levendige kustplaats met een Ferry naar de Hebriden.

Next stop Kilchurn castle en Stirling Castle om vervolgens op weg naar Hull nog het zeer fraaie York aan te doen

Union Jack.png

This road trip takes you through Scotland, Scotland you will think it always rains there, no, the climate change has struck here too. However, I am of the opinion that the Scottish nature is the most beautiful after a heavy rain or thunderstorm and the sun shows itself again, that provides a great picture, especially later in the afternoon when the sun is already a bit lower, and when there is sky, the necessary clouds are still present.

The circumstances can also change strongly and briefly, it sometimes seems as if you are being served at your beck and call From the Netherlands there are two possible crossings to England, from Hoek van Holland to Hull and from IJmuiden to Newcastle. I myself went via Newcastle and back via Hull, in order to still be able to visit York. From Newcastle the route goes to the first destination Edenborough, a beautiful old Victorian town with a view of the colossal castle.

We continue our route to Stonehaven where we visit St Andrews on the way, St Andrews the home of golf and St Andrews castle, before Stonehaven lies Dunnotar castle beautifully situated along the coast.

On the way north we pass Inverness situated between the North Sea and Loch Ness a medium sized town with Inverness castle, in the immediate vicinity for example the curved railway bridge from the Harry Potter film, and Urquhart castle located on Loch Ness. In the port of Inverness there are usually only drilling platforms for maintenance.

We continue our trip to Durness, via the A836 because this route goes through a special landscape and the chance that you will encounter a handful of passers-by until Tongue is small.

Durness itself is a small village, but the coast here is very varied with beautiful sandy beaches and rocks such as sango sands, the chance of spotting dolphins, seals and puffins is high. Durness was particularly important to John Lennon and is said to be the inspiration for The Beatles' song "In My Life".

We continue our route towards the west coast of Scotland to Ullapool a dynamic colorful coastal town by fishing and the ferry to Stornoway (Hebrides) From Ullapool we head towards Kyle of Lochalsh for a stop at Reraig Camping site the base for a trip to Skye, picturesque Plockton and Eilean Donan Castle the castle which is featured on almost every Scotland flyer.

Skye with the Sligachan old river bridge, Portree, Trotternish ridge and Neist point Lighthouse. Kyle of Lochalsh station used to be the boarding point for the ferry to Skye, since 1995 the bridge connection has made the ferry redundant. On Skye we soon come to the river Sligachan with the Old bridge, then the picturesque Portree and then to the special rock formation the Old men of Storr towards Uig, and the fairy Glen stone circle at Castle Glen can also be found in this area.

On the way back to Kyle of Lochalsh we turn south for a while towards Neist point Lighthouse where whales can be spotted. Even if you don't see whales, it's a spectacular destination by the way. When we finally leave Kyle of Lochalsh we head towards Oban on the way we pass the 3 mountain peaks the three sisters , again a relatively lively coastal town with a Ferry to the Hebrides. Next stop Kilchurn castle and Stirling Castle and then on the way to Hull to visit the very beautiful York

scotland-1761292 klein.jpg

Sky

3068680.jpg

Glen Castle en Stone Circle, Skye

isle-of-skye-old-sligachan-bridge.jpg

Old bridge over river Sligachan, Skye

5efe44b870484cceb69b598447a40634.jpeg

Dunnotar Castle, Aberdeenshire

_MG_006664blnfinalsharp_1.png

Awesome coastline of Durness

Het voetlicht op Scotland zetten, ja, dan ontkom je er niet aan om ook aandacht te besteden aan de unieke, en steilvolle kledingstijl de kilt en de tartan en de bagpipe ( hoe men er in Nederland toe gekomen is dit te vertalen in doedelzak is voor mij een raadsel)

Putting the spotlight on Scotland, yes, then you cannot avoid paying attention to the unique and steep clothing style, the kilt and the tartan and the bagpipe (how people in the Netherlands came to translate this into doedelzak is for a riddle to me)

Lochcarron_of_Scotland_topimage.jpg
what-is-scotland-known-for-bagpipes.jpg
istockphoto-465666061-612x612.jpg
42nd Highland Regiment, The Black Watch-2.png
RS7028_459643583.jpg

Tradition in this way, I love it