top of page

IMG_1354 2 kopie.jpeg

Balcony Roads routes Rhône-Alpes en Provence en Alpes-te d'Azur

3a77903b959b270104b7f1f2c091dcc0.jpg
Schermafbeelding 2019-05-27 om 09.20.04.png
Gorges du Nan0.jpg
IMG_1174.jpeg
IMG_1339 2 kopie.jpeg

Balcony-roads routes Frankrijk

Balcony roads of balkon wegen, wegen welke in de letterlijke zin soms als een balkon tegen de bergwanden zijn gekleefd, niet weggelegd  voor angstige bestuurders, brede campers en zeker niet voor caravans.

Houd je van weidse vergezichten, overhangende rotsen, diepe afgronden en avontuurlijke weggetjes, dan is het hier genieten, op deze roadtrip heb ik 6 trajecten opgenomen. 

Als eerste de D 520c van Saint-Pierre-d'Entremond naar Entre-deux-Guiers, is volledig 2 baans en loopt vloeiend. route 2 is een aaneenschakeling van een 4 tal trajecten, als eerste de D 531 van Villard-de-lans naar Rencurel door erg fraaie kloven 2 baans tot 1,5 baans. Richting  Pont-en-Royans loopt de D 518 welke na La Cime du Mas overgaat in de D76 de Combe Laval Route wederom smal, door de hoge ligging op de berg is het uitzicht adembenemend. 

Verder gaat het naar St Martin d' Ardèche met het Fraaie buurdorp Aigueze hoger gelegen aan de andere oever van de Ardèche. Via Carpentras en Menerbes naar Venasque waar route 3 start over de D942 de Gorges de la Nesque, weliswaar enkel baans maar nergens echt smal, en wederom een fraai kloven gebied.

Onderweg naar Castalane passeren we Moustiers Sainte Marie een heel fraai goed onderhouden stadje tegen de bergwand gebouwd.

Route 4 start na Moustiers-Sainte-Marie Sainte, de Gorges Du Verdon route over de D71 meestal breed wegdek echter soms erg smal. Verstandig is het deze route te rijden tijdens het verblijf in Moustiers Sainte Marie omdat hij start en eindigt in dit stadje.

In Gorges du Verdon de D23 die uiteindelijk weer in Gorges du Verdon uit komt en dan weer rechts de D952 weer te volgen. In de kloof, waarom deze route is gesitueerd, is de kans groot om de steenadelaar te spotten, en bij viewpoints is het mogelijk rotsklimmers langs de stijle kliffen te zien klimmen.

Verder gaat de route richting Digne-les-Bains waar Route 6 start via de D900a, de fraaiste balcony route van het traject.

De Route over de D900a, van Digne-les-Bains naar Verdaches hebben wij aan het begin van de ochtend gereden, door de regenval van de voorgaande nacht was de tocht spectaculair door de mist die de omgeving in een diffuus beeld had omgetoverd wat de indruk wekte dat de weg zich door de wolken baande.

Tijdens deze route is het verstandig tijdens het Balcony traject het navigatie systeem te negeren omdat dit systeem andere ideeën heeft, en missen we juist de fraaie trajecten.

Fraaie stadjes tijdens de route zijn vooral Moustiers de Saint Marie, Algueze, Menerbes, Castalane, Briancon en Chamonix.

De omgeving van Chamonix herbergt fraai natuur zoals de Mont Blanc, de gletsjers Mer de Glace welke te bezoeken is met een trein. 

Een hike naar de Gletsjer des Bossons is een start met een skilift / kabelbaan een mogelijkheid om je aan de voet van de hike af te zetten.

Op de camping Mer du Glace wordt een gratis openbaar vervoerkaart verstrekt, de trein naar gletsjer Mer de Glace is echter niet inbegrepen.

Het bezoek aan de gletsjer Mer du Glas geeft een inzicht over de klimaatverandering, te zien is in hoe de omvang in ca 100 jaar is afgenomen. 

Union Jack.png

Balcony roads or balcony roads, roads which in the literal sense are sometimes glued to the mountain walls like a balcony, not reserved for anxious drivers, wide campers and certainly not for caravans.

Do you like wide views, overhanging rocks, deep abysses and adventurous roads, then you will enjoy it here, on this road trip I have included 6 routes.

First up, the D 520c from Saint-Pierre-d'Entremond to Entre-deux-Guiers is completely 2 lanes and runs smoothly. route 2 is a succession of 4 routes, the first being the D 531 from Villard-de-lans to Rencurel through very beautiful gorges 2 lanes to 1.5 lanes. Direction  Pont-en-Royans is the D 518 which after La Cime du Mas turns into the D76 the Combe Laval Route again narrow, because of the high location on the mountain the view is breathtaking.

It continues on to St Martin d'Ardèche with the beautiful neighboring village of Aigueze located higher up on the other bank of the Ardèche. Via Carpentras and Menerbes to Venasque where route 3 starts on the D942 the Gorges de la Nesque, although only lanes but nowhere really narrow, and again a beautiful gorges area.

On the way to Castalane we pass Moustiers Sainte Marie, a very beautifully well-maintained town built against the mountainside.

Route 4 starts after Moustiers-Sainte-Marie Sainte, the Gorges Du Verdon route over the D71 mostly wide road surface, but sometimes very narrow. It is wise to drive this route during your stay in Moustiers Sainte Marie because it starts and ends in this town.

In Gorges du Verdon take the D23 which eventually returns to Gorges du Verdon and then right again to follow the D952. In the gorge on which this route is situated, there is a good chance of spotting the golden eagle, and at viewpoints it is possible to see rock climbers climbing the steep cliffs.

The route continues in the direction of Digne-les-Bains where Route 6 starts via the D900a, the most beautiful balcony route of the route.

We drove the Route over the D900a, from Digne-les-Bains to Verdaches at the beginning of the morning, due to the rainfall of the previous night, the trip was spectacular through the fog that had transformed the area into a diffuse image, which gave the impression woke the way through the clouds.

During this route it is wise to ignore the navigation system during the Balcony route because this system has different ideas, and we miss the beautiful routes.

Beautiful towns along the route are especially Moustiers de Saint Marie, Algueze, Menerbes, Castalane, Briancon and Chamonix.

The surroundings of Chamonix are home to beautiful nature such as Mont Blanc, the glaciers Mer de Glace which can be visited by train.

A hike to the Glacier des Bossons starts with a ski lift / cable car and a possibility to drop you off at the foot of the hike.

A free public transport ticket is provided at the Mer du Glace campsite, but the train to the Mer de Glace glacier is not included.

The visit to the glacier Mer du Glas provides an insight into climate change, showing how its size has decreased in about 100 years.

combe-laval-1-7.jpg
zz.png
Route Frankrijk 2019 zuidelijk deel.png
tt.png

Informeer naar de volledige route-beschrijving met o.a. Campings,kaarten, coördinaten, route bijzonderheden en bezienswaardigheden.

Please aks for a  full description with Campsites, addresses and navigation coordinates,route details and places of interest

 D22-10.png
Abseilen Verdon.png
D22-4.png
combe-laval-1-10.jpg
IMG_1218 kopie.jpeg
9088828932106335.png
maxresdefault.jpg

de Balkon weg letterlijk in de bergwand gehakt

ff.png
Moustiers de Saint Marie
1b140c57-45ae-4c49-922f-8df12d58527f kopie.jpg

Algueze

JJ.png

 Chamonix  Mer du Glace

vv.png

Chamonix  Bossons glacier 

bottom of page