ANP-3234686_0.jpg

City Trip Athens Greece

 
CIMG6658.jpg
CIMG6683.jpg
Onbekend-Kythira-vakantie-Griekenland-660.jpg
CIMG6622.jpg
1606813806._athene-griekenland-282[1].jpg
 

Plaka district

  Anafiotika district speciaal belicht 

Deelkaart.png

Detailkaart Anafiotika wijkje

Detailed map of Anafiotika district

Athene-kaart.png
strook wit.png
foto slide of Athens 
The History of
 

Plaka district

Monastaki plein.png

Monastiraki Square. 

Plaka-13 kopie.png
istockphoto-496585963-612x612.jpg
plaka-15 kopie.png
plaka-16.png

Anafiotika district

 

In deze post wil ik een aantrekkelijke bestemming belichten Athene, Athene met de bekende bezienswaardigheden heb ik in de foto slide al belicht

De route die ik op de route kaart beschrijf heb ik verdeeld over meerdere dagen en steeds met de metro naar de diverse vertrekpunten.

In het bijzonder wil ik aandacht besteden aan de wijk Plaka, de oudste wijk van Athene, onder de gehele wijk bevinden zich de resten van eerdere Griekse en Romeinse bouwwerken, grotendeels nog onaangeroerd.

Plaka ligt tegen een heuvel aan, in de schaduw van de Akropolis en zijn eeuwenoude tempels. De smalle, geplaveide straatjes vol kleine winkeltjes die sieraden, kleding en lokale keramiek verkopen, geven de wijk een dorpssfeer. De cafés met terrasjes en de door families gerunde taverna's blijven tot laat open, en bij Cine Paris worden klassieke films in de openlucht vertoond.

De nabijgelegen wijk Anafiotika doet met zijn witgekalkte huizen aan een Grieks eiland denken.

Eén van de leukste dingen van Athene vonden wij de afwisseling het ene moment sta je je nog te vergapen aan eeuwenoude ruïnes, op de volgende straathoek vind je opeens fantastische street art. Iets wat ik zeker niet had verwacht in deze drukke, energieke stad, was de rust van het witgeschilderde buurtje Anafiotika, aan de voet van de Acropolis.

Het is geen wijk waar je tegenaan loopt, je moet het echt opzoeken. Het buurtje ligt aan de voet van de Acropolis en om er te komen loop je de straat Thrasillou in Plaka in. Die straat gaat over in de Stratonos en als je die uitloopt, sta je bij de enige ingang naar Anafiotika. En dan ben je meteen in een andere wereld.

Weg zijn de drukke straten van Athene, de bruisende stad en het gekrioel van toeristen. Wij liepen het smalle straatje in, met aan weerszijden witgeschilderde huizen. Naast gietijzeren blauwe deuren stonden aardewerken potten met grote, groene planten.

Vanaf het straatje had ik aan de ene kant een prachtig uitzicht op de Acropolis, die hoog boven Anafiotika uittorent. Aan de andere kant spreidde de enorme stad zich uit en kon ik van een weids uitzicht genieten. Ik waande me even op een relaxed Grieks eiland.

Anafiotika is in de negentiende eeuw gebouwd door bewoners van het eiland Anafi, die in Athene kwamen werken. Ze bouwden huizen in de stijl van het eiland waar ze vandaan kwamen. Al snel kwamen er ook arbeiders van andere Griekse eilanden die zich hier vestigden. Tegenwoordig zijn er nog maar 45 huizen over, gelegen in smalle kronkelstraatjes waar je soms maar net doorheen past. Het is een heerlijk rustige wijk om doorheen te wandelen, de vele soezende katten te aaien en even te ontsnappen aan de drukte van Athene. En je hoeft niet bang te zijn om te verdwalen: de straatjes leiden je vanzelf weer naar de plek waar je Anafiotika in bent gegaan. Anafiotika was voor mij echt één van de verrassingen van Athene.

Nadat de zetel van de regering in 1834 onder koning Otto van Nafplion naar Athen was verplaatst, beleefde de nieuwe hoofdstad intensieve bouwactiviteiten. Eigenlijk herbouwden ze Athene dat helemaal verwoest was na de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Turken die in 1821 was beëindigd.

De wijk werd gebouwd volgens de Cycladische architectuur. Tegelijk werden twee kerken uit de 17e eeuw die zich in het gebied bevonden gerenoveerd, dat waren de kerken van Agios Symeon en van Agios Georgios ton Vrachon. De bevolkingssamenstelling veranderde na het jaar 1922 door de toestroom van Griekse vluchtelingen uit Klein-Azië, die als gevolg van de Grieks-Turkse oorlog hun land moesten verlaten.

Anafiotika doet denken aan dorpje op een eiland met zijn kleine witgekalkte huizen, smalle steegjes, steile trappen en de bloementuinen. In de wijk zijn tal van leuke tavernes en cafeetjes. Het is een wijk waar Atheners graag een kopje koffie komen drinken.  Wij beëindigde enkele keren onze route bij Cafe Plaka, midden in Plaka, echter in volledige rust op het dakterras waar we in de schaduw of zon konden bijkomen

Union Jack.png

In this post I want to highlight an attractive destination Athens, Athens with the well-known sights I have already highlighted in the photo slide 

I have divided the route that I describe on the route map over several days and always take the metro to the various departure points. In particular, I would like to pay attention to the Plaka district, the oldest district of Athens, under the entire district are the remains of earlier Greek and Roman buildings, largely untouched.

Plaka sits against a hill, in the shadow of the Acropolis and its ancient temples. The narrow, cobbled streets lined with small shops selling jewellery, clothing and local ceramics give the neighborhood a village feel. The terrace cafes and family-run tavernas stay open late, while Cine Paris shows classic films in the open air.

The nearby Anafiotika district is reminiscent of a Greek island with its whitewashed houses. One of the nicest things about Athens is the variety, one moment you are marveling at ancient ruins, on the next street corner you will suddenly find fantastic street art. Something I certainly didn't expect in this busy, energetic city was the tranquility of the whitewashed neighborhood of Anafiotika, at the foot of the Acropolis. It's not a neighborhood you run into, you really have to look it up.

The neighborhood is located at the foot of the Acropolis and to get there you walk down Thrasillou Street in Plaka. That street turns into the Stratonos and if you walk down it, you'll be at the only entrance to Anafiotika. And then you are immediately in another world. Gone are the busy streets of Athens, the bustling city and the swarm of tourists. We walked into the narrow street, lined with whitewashed houses on either side. Next to cast-iron blue doors stood earthenware pots with large green plants. From the street I had a beautiful view on one side of the Acropolis, which towers high above Anafiotika. On the other side, the huge city spread out and I could enjoy a wide view. I imagined myself on a relaxed Greek island.

Anafiotika was built in the nineteenth century by residents of the island of Anafi, who came to work in Athens. They built houses in the style of the island they came from. Soon workers from other Greek islands also came to settle here. Today there are only 45 houses left, located in narrow winding streets that you sometimes just barely fit through. It is a wonderfully quiet neighborhood to stroll through, pet the many dozing cats and escape the hustle and bustle of Athens. And you don't have to be afraid to get lost: the streets automatically lead you back to the place where you entered Anafiotika. Anafiotika was really one of the surprises of Athens for me. After the seat of government was moved to Athens in 1834 under King Otto of Nafplion, the new capital experienced intensive construction activities. Basically they rebuilt Athens that had been completely destroyed after the war of independence against the Turks that ended in 1821.

The district was built according to the Cycladic architecture. At the same time, two 17th-century churches in the area were renovated, those of Agios Symeon and Agios Georgios ton Vrachon. The composition of the population changed after 1922 due to the influx of Greek refugees from Asia Minor, who had to leave their country as a result of the Greco-Turkish War. Anafiotika is reminiscent of an island village with its small whitewashed houses, narrow alleys, steep stairs and flower gardens. There are many nice taverns and cafes in the district. It is a neighborhood where Athenians like to drink a cup of coffee. We ended our route a few times at Cafe Plaka, in the middle of Plaka, but in complete tranquility on the roof terrace where we could relax in the Sun or shade

 
caption.jpg
Combineer-Athene-en-Kythira.jpg
plaka-14.png
plaka-12.png
plaka-2332605_1280.jpg
Onbekend-Kythira-vakantie-Griekenland-660.jpg
meet-in-athens-wandeltour-footsteps-athens-featured.jpg
A-gem-called-athens-04.jpg
13000623_756070421159143_1345449616_o-1-863x675.jpg
Plaka-8.png
plaka-13.png
Cafe Plaka.png
Naamloos-2.png
terras areos hotel.png
Terras Areos Hotel-2.png

Een voorstel voor verblijf, waar wij hebben genoten van een gigantisch terras aan 2 zijden van ons appartement.  Hotel Areos

A proposal for accommodation, where we enjoyed a huge terrace on 2 sides of our apartment. Hotel Areos